Skip to main content

Bidrag

Har du hittat ett fel eller en stavfel? Har du en bra resurs som passar in i denna lista? Bli en bidragsgivare och kom med på den härliga listan över bidragsgivare ovan!
Om du vill bidra, är du mer än välkommen att PR-skriva den här wikin eller skicka ett DM till Rydix#1726 för att redigera wikin, och dig själv i listan. Du kan också gå med i Official Project Guild att bidra till detta.

Bidragsgivare

Det här projektet krävde mer än ett par händer, och vi är stolta över att ha det här teamet av bidragsgivare som hjälpte oss med det här projektet!
Vi vill tacka:
Catra#9999 - Webbplatsansvarig
DEX#9630 - Wiki-arkitekt
Dei#1796 - Wiki fixer
DyDestroyer#1027 - GitHub-ansvarig / dokumentationsorganisatör
Eny#2222 - Resursforskare / underhållare
Ethan Modderton, Esq. III#3333 - Dokumentationsorganisatör
kessa#3220 - Resursforskare / underhållare
Smeagol#2069 - Resursforskare / underhållare
odin#0110 - Gemenskap och innehåll Chef / Dokumentationsorganisatör
Aphriu#3737 - Resursforskare / dokumentationsorganisatör
rjt#2336 - Designer
Merlin#1337 - Webbplatsarkitekt / dokumentationsorganisatör
ravy#0001 - Tillväxtrådgivning / resursförvaltare
Rydix#1726 - Jag fick den här idén och gjorde allt ovan.
Neos#7985 - Översättning till svenska Frisaf07#9919 - Översättning till svenska

Hur man testar ändringar lokalt

Du har en PR på gång men inte vet hur det ser ut? Det är inget problem!
Om du har en gaffel av repositoriet är det lika enkelt som att köra dessa två kommandon:

npm install

Detta laddar ner alla repositories som behövs för vårt dokumentationssystem (Docusaurus). Du behöver bara köra detta en gång.

npm start

Detta kommando startar webbservern (localhost:3000 som standard) och måste köras varje gång du vill börja redigera. Den behöver dock inte köras för varje ändring du gör, eftersom Docusaurus automatiskt startar om servern om den upptäcker förändringar!

När du har en fungerande instans av webbplatsen lokalt är du redo att börja bidra! Anteckningar: Använd följande <br/> för tecken för radbrytning
Kräver Node.js-version >= 12.13.0 Om du använder Yarn: Yarn-version >= 1.5