Skip to main content

Programmering Relaterat

Autocode

Beskrivning: Autocode omvandlar JavaScript-funktioner (Node.js) till skalbara webbtjänster på ett ögonblick, utan att det krävs någon konfiguration.
Länk: Autocode
Kredit: keithwhor

Stack Overflow

Beskrivning: En plats för att hitta lösningar och diskutera kodningsrelaterade problem.
Länk: Stack Overflow

RapidAPI

Beskrivning: Hitta APIs för alla ändamål.
Länk: RapidAPI

Some Random API

Beskrivning: Många roliga slutpunkter för utvecklare att använda.
Länk: Some Random API
Kredit: Telk#4038

Choose A License

Beskrivning: Välj en licens för ditt projekt med öppen källkod.
Länk: Choose A License

Docker

Beskrivning: Förenklar utvecklingsprocesserna.
Länk: Docker

Visual Studio Code

Beskrivning: Gratis och största kodredigeringsverktyget.
Länk: Visual studio code

Docusaurus

Beskrivning: En optimerad webbplatsgenerator i React. Docusaurus hjälper dig att gå snabbt fram och skriva innehåll.
Länk: Docusaurus

GitBook

Beskrivning: Skapa dokument med många verktyg och designalternativ.
Länk: GitBook

GitHub’s Guides and Documentation

Beskrivning: Självförklarande.
Länk(s): Docs
Guides
Community Help

Github Education Pack

Beskrivning: Gratis utvecklarverktyg från Github Education Pack.
Länk: Github Education Pack

Public APIs

Beskrivning: Offentliga API:er är en väl underhållen lista över APIs som du kan använda i dina projekt, där varje API kategoriseras och dokumenteras.
Länk: Public APIs

HTTPS Statuses

Beskrivning: En lista över HTTP-statuskoder.
Länk: HTTPS Statuses

Does My Site Need HTTPS?

Beskrivning: En informativ sida som förklarar vikten av HTTPS.
Länk: Does My Site Need HTTPS?

HTTP Toolkit

Beskrivning: Uppfatta och visa alla dina HTTP(S) Mock-slutpunkter eller hela servrar Skriv om, omdirigera eller injicera fel.
Länk: HTTP Toolkit
Credit: github:@pimterry

Markdown Guide

Beskrivning: Markdown Guide är en gratis referensguide med öppen källkod som förklarar hur man använder Markdown, ett enkelt och lättanvänt markupspråk som du kan använda för att formatera praktiskt taget alla dokument.
Länk: Markdown Guide

Qwerty.dev

Beskrivning: Qwerty.dev (tidigare beautifuldingbats.com) är en samling av Unicode-verktyg som hjälper dig att sticka ut på nätet.
Länk: Qwerty.dev

replit

Beskrivning: En IDE, kompilator och tolk i webbläsaren med stöd för mer än 50 språk.
Länk: replit

Regex101

Beskrivning: Skapa, testa och felsöka regex.
Länk: Regex101

RegExp Generator

Beskrivning: RegExp-generator för Unicode-områden.
Länk: RegExp Generator

Regex Crossword

Beskrivning: Lär dig regex genom pussel och utmaningar.
Länk: Regex Crossword

Guide(s) to contributing on Open Source Software

Beskrivning: En förteckning över olika resurser för att hjälpa OSS-bidragsgivare.
Länk: How to Contribute to Open Source
Credit: freeCodeCamp.org

Big List of Nasty Strings

Beskrivning: En lista med strängar för att hjälpa till att testa kantfall.
Länk: Big List of Nasty Strings
Kredit: Max Woolf